Villkor för användning av Bandfinder.se

Dessa villkor ("Användarvillkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på Bandfinders webbplats och mobila applikationer (tillsammans kallar vi dessa för "Webbplatsen"), reglerar din användning av Bandfinders tjänster (”Tjänsterna”).

Tjänsterna tillhandahålls av Sunfish AB, org. nummer 556571-8466. Här kan du läsa mer om Sunfish AB: http://www.sunfish.se.

Genom att använda Tjänsterna godkänner du följande villkor:

  • Annonserna du publicerar måste vara lagliga och överensstämma med gällande lagar och förordningar.
  • Du ansvarar för innehållet i annonserna och garanterar att det inte kränker några immateriella rättigheter eller rättigheter till privatliv eller publicitet.
  • Vi förbehåller oss rätten att avvisa annonser som vi anser olämpliga eller som inte överensstämmer med våra riktlinjer.
  • Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som kan uppstå som en följd av användning av vår tjänst eller av innehållet i annonserna.
  • Vi kan ändra dessa villkor när som helst och utan förvarning. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dem för att vara medveten om eventuella ändringar.
Genom att använda vår tjänst godkänner du att du har läst, förstått och accepterat dessa villkor. Vi erbjuder också möjligheten att skapa ett kostnadsfritt konto, vilket ger dig tillgång till extra funktioner och möjligheter. Du kan när som helst välja att ta bort ditt konto om du inte längre vill använda vår tjänst.